Δήμος Αλεξανδρείας, ΠΕ Ημαθείας: 40.627902, 22.444571