Δήμος Κέρκυρας – Π.Ε Κέρκυρας : 39.624984, 19.922346